ترجمه فوری

یکی از خدمات ارزنده تک ، ارائه خدمات ترجمه فوری است. برخلاف بسیاری از موسسات و دارالترجمه‌های موجود که سعی در افزودن قیمت برای ترجمه‌های فوری دارند و برای تغییر زمان ترجمه‌های هزینه‌های بیشتری از مشتری طلب می‌کنند می‌کنند، در ترجمه تک  برآنیم که زمان مترجمین را با زمان درخواستی شما هماهنگ سازیم!