ترجمه رسمی فقط با مهر مترجم رسمی

دفتر ترجمه رسمی تک (دارالترجمه رسمی شرق تهران) با مجوز شماره 854 قوه قضائیه، افتخار دارد که می‌تواند با کیفیت و دقت بالا، سرعت و قیمت مناسب ارائه‌دهنده خدمات ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی و روی سربرگ قوه قضائیه به شما مشتری گرامی باشد. برای برخی سفارت ها (مانند انگلستان) این نوع ترجمه رسمی، بخصوص برای اخذ ویزای توریستی کفایت می‌کند هرچند که نزد برخی کشورها و سفارت‌ها (مانند یونان) این نوع ترجمه دارای اعتبار پایین‌تری نسبت به ترجمه رسمی همراه با تاییدات قوه قضائیه و وزارت امور خارجه است. این نوع ترجمه رسمی، پلمب شده و دارای مهر و امضا مترجم رسمی قوه قضائیه، روی سربرگ قوه قضائیه وهمراه با کپی مدرک ترجمه شده ممهور به مهر “کپی برابر با اصل” است. ترجمه رسمی فقط با مهر مترجم از سه جهت با ترجمه رسمی با تاییدات متفاوت است:

  1. زمان تحویل کوتاه‌تر: به علت عدم نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت خارجه، تحویل این نوع ترجمه زمان کمتری نسبت به ترجمه رسمی با تاییدات می‌گیرد.‌(دارالترجمه رسمی شرق تهران آماده ارائه خدمات ترجمه فوری و هماهنگ شده می‌باشد)
  2. هزینه‌های کمتر: صرفا هزینه‌های مربوط به ترجمه و خدمات دفتری محاسبه میشود و هزینههای بارکد دادگستری، تایید کنسولی وزارت خارجه و اخذ تاییدات توسط رابط دادگستری در نظر‌گرفته نمی‌شود. مشاهده نرخنامه ترجمه رسمی
  3. مدارک پشتیبان کمتر: عموما رویت اصل مدارک توسط مترجم رسمی جهت “ترجمه رسمی فقط با مهر مترجم“، کفایت می‌کند و عمدتا نیازی به ارائه مدارک پشتیبان وجود ندارد. مشاهده قوانین ترجمه اسناد و مدارک