کارآموزی و آموزش

شرایط دوره کارآموزی رایگان مترجم یاری
1. چهار ماه نیمه وقت با 22 ساعت آموزش در هفته (352 ساعت آموزش نظری و عملی) یا دوماه به صورت تمام وقت با 44 ساعت آموزش در هفته (352 ساعت آموزش نظری و عملی)
2. آموزش تمام امور مربوط به مترجم یاری شامل:
• آشنایی کامل با ترجمه رسمی مدارک فرم دار و اصول فرم زنی
• آشنایی کامل با امور دفتری (از سامانه سنام و استعلامات تا پلمب مدارک و آماده سازی لیست های دادگستری و خارجه)
• آشنایی کامل با امور حقوقی و آیین نامه ای ترجمه رسمی (از شرایط ترجمه و تایید اسناد و مدارک تا وظایف و مسئولیت های مترجم رسمی)
3. آموزش و نظارت مستمر مترجم رسمی بر این دوره آموزشی
4. ارائه گواهی معتبر کارآموزی از سوی مترجم رسمی دفتر ترجمه رسمی 854
5. امکان جذب (حضوری یا غیر حضوری) در دفاتر ترجمه رسمی پس از پایان موفقیت آمیز دوره کارآموزی
شرایط متقاضی
1. فقط مخصوص خانم ها از 22 تا 25 سال
2. فقط مخصوص دانشجویان یا فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری تهران، علامه، بهشتی، خوارزمی، الزهرا، شریف، تریبت مدرس و علم و صنعت
3. فقط مخصوص دانشجویان یا فارغ التحصیلان یکی از رشته های دانشگاهی زبان انگلیسی (آموزش، ترجمه، یا ادبیات)
4. دارای خصوصیاتی نظیر دقت، نظم، مسئولیت پذیری، و توانایی بالا در کار گروهی، روابط عمومی و تعامل بین فردی
5. علاقمند به ترجمه رسمی و اسناد و مدارک
6. دارای اخلاق حرفه ای و روحیه انتقادپذیری جهت یادگیری و ارتقا مستمر عملکرد
7. دارای آشنایی کافی با مهارت های ICDL و کار با ویژگی های Microsoft Word