همکاری با موسسات، شرکتها، سازمانها

 

بدون شک کیفیت و دقت بالا، سرعت و قیمت مناسب دارالترجمه رسمی شرق تهران (شماره 854) در کنار شرایط ویژه همکاری ما برای موسسات، شرکتها، سازمانها، آژانسهای مهاجرتی و اعزام دانشجو بسیار جذاب خواهد بود. پس می توانید برای انجام کلیه امور ترجمه رسمی و غیر‌رسمی خود روی همکاری دفتر ترجمه رسمی تک حساب کنید.