همکاری با ما

دفتر ترجمه رسمی تک (دارالترجمه رسمی شرق تهران شماره 854) به منظور تکمیل کادر خود، اقدام به جذب، استخدام، و همکاری با مترجمان و فرم زن های واجد شرایط می کند. لذا از علاقمندان درخواست می شود فرم جذب مترجم و فرم زن را که در این لینک ارائه شده است تکمیل نموده و آن را از طریق زیر بارگذاری نمایید یا به آدرس ایمیل، تلگرام یا واتس آپ دفتر ترجمه رسمی تک (دارالترجمه رسمی شرق تهران) ارسال کنید. بدیهی است به درخواست هایی که بدون تکمیل فرم جذب مترجم ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
با آرزوی سلامتی و موفقیت
دفتر ترجمه رسمی تک

دانلود فرم جذب

ارسال فرم  جذب