ترجمه شفاهی

 

دارالترجمه رسمی شرق تهران (دفتر ترجمه رسمی تک شماره 854) آمادگی دارد خدمات مربوط به ترجمه شفاهی را با کیفیت و دقت بالا، سرعت و قیمت مناسب در اختیار شما مشتری بزرگوار قرار دهد. به منظور ترجمه رسمی شفاهی، مترجم رسمی قوه قضائیه می تواند با حضور در کلیه محاکم، دادگاه ها، دفاتر اسناد رسمی، و دیگر نهادهای رسمی کشور و همراه داشتن مهر و پروانه ترجمه رسمی خود، نسبت به ترجمه اظهارات و اسناد متقاضی اقدام نماید. همچنین برای انواع ترجمه شفاهی (مانند ترجمه همزمان و ترجمه پیاپی) می‌توانید از خدمات دارالترجمه رسمی تک بهره‌مند شوید. برای هماهنگی در هریک از این زمینه ها، با ما تماس بگیرید.