ترجمه رسمی فوری و هماهنگ شده

 

با عنایت به حضور مستمر مترجم رسمی در دفتر ترجمه رسمی تک، دارالترجمه رسمی شرق تهران (با اخذ مجوز شماره 854 از اداره کل امور مترجمان رسمی قوه قضائیه) مسرور است که می تواند امکان ویژه ترجمه فوری و هماهنگ شده را با کیفیت و دقت بالا، سرعت و قیمت مناسب برای مشتریان عزیز خود فراهم آورد. در نتیجه، می توانید برای ترجمه فوری با دارالترجمه رسمی تک تماس بگیرید.